onsdag 24. september 2014

Historien til Bortistu Neby


Historien til Neby
Neby nevnes i skrift første gang i 1578, men bosettingen er eldre. Før Rørosbanen ble åpnet i 1877, var Neby handelssentrum. Familien Tangen drev i hundre år butikk, gjestgiveri og skjenkested på Neby, men avviklet dette i 1911. Sentrum ble som en følge av etableringen av Rørosbanen utviklet på stasjonssida. Siste forretning i drift på Neby ble lagt ned i 1975.

Garden Bortistu
Den første brukeren som er nevnt for garden Bortistu på Neby er Elling Neby (krøtetellinga i 1657). Garden har gjennom århundrenes løp vært delt i flere bruksenheter.
I dag består tunet av 6 hus, hovedbygning, østerdalsstue, stabbur, stall, fjøs og smie. Hovedbygningen er et toetasjes tømmerhus, midtkammerstype. Dette ble bolighus på 1870-tallet, før det var østerdalsstua bolighuset. Østerdalsstua er ombygd, relativt stor og er også ei barfrøstue, med et barfrøloft i inngangspartiet. Stua er forholdsvis stor og fint møblert og dekorert. Mest omfattende er malinga på skap og lister. Malinga er sannsynligvis utført av Synvis Olsen Holemoen og Ole A. Beitdokken.
Fjøset er et typisk steinfjøs, antakelig bygget i 1821.

Tegning av gården av Eyvind Holter.
Henger i "finstua" i hovedbygningen.


Stiftelsen Bortistu Neby
Bakgrunnen for stiftelsen Bortistu Neby er Kjellaug Haugen Holter og Magne Neby Holter sitt ønske om å opprette en stiftelse hvor Tynset Bygdemusem, Neby Vel og Tynset kommune skal ta vare på, forvalte og videreføre eiendommen Bortistu Neby til beste for innbyggerne i Tynset.

Stiftelsen ble opprettet i 1998, og stiftelsens eiendom består av tunet på Neby, setertomt i Gammeldalen og skogteiger.

Stiftelsens formål er:
  • Bevaring av eiendom og gjenstander.
  • Bevaring av Magne Holters kunstneriske arbeider.
  • Etablering av et kunst- og håndverkssenter.

Stiftelsens styre består av 1 valgt representant av Tynset kommune, 1 representant for Tynset Bygdemuseum, 1 representant for Neby Vel og et styremedlem som velges av de tre andre medlemmene.


Framtid

Styret for stiftelsen arbeider så godt det lar seg gjøre etter stiftelsens formål. Hovedfokus er å gjøre eiendommen kjent i lokalbefolkningen samt sette husene i en slik stand at de ikke forfaller og kan brukes til enkle arrangementer. Garden består av et tun som er verdt å ta vare på, samtidig som det er et blikkfang ved inngangen til Tynset sentrum.
Kilde: Konservator Per Hvamstad og styret for stiftelsen v/ Morten B. Often 

Kaféen vår
Vi har leieavtale med Bortistu Neby i 1. etasje i hovedbygningen. Det er der kafédrifta vil være. Mye er gammelt og autentisk, og det er med på å skape en unik atmosfære. Ved enkelte anledninger vil også barfrøstua være åpen for publikum: Den er definitivt verdt å vise fram! På sikt håper vi også å ta ibruk stabburet som galleri, samt arrangere enkle "kunst-kurs" jamfør ønsket om etablering av kunst og håndverksenter. Vi vil også selge egenproduserte produkter og inviterer til julemarked i desember!

VELKOMMEN!
Tegning av Eyvind Holter, som viser Glomma, Tynset kirke og gamle Neby bru.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Takk for koselige kommentarer, det setter vi STOR pris på!